18 FPCCI proposes one-window facility for women entrepreneurs at SECP

ارائه تسهیلات ویژه به زنان کارآفرین در پاکستان

کارآفرینی

کمیسیون بورس و اوراق بهادار پاکستان (SECP) گفته است که برای زنان کارآفرین تسهیلات ویژه ای را ایجاد می کند.

به گفته سید افتخار الحسن نقوی، کارمند اداره ثبت کمیسیون بورس و اوراق بهادار پاکستان (SECP)، ایجاد تسهیلات ویژه در SECP برای کمک به زنان کارآفرین مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.

بر این اساس کمیسیون بورس و اوراق بهادار پاکستان، به جامعه تجاری اطمینان می دهد که گام های مهمی را برای از بین بردن موانع ثبت شرکت و سایر وظایفی که زنان در جامعه تجاری با آن روبرو هستند، بر می دارد.

 FPCCI proposes one-window facility for women entrepreneurs at SECP

مدت زمان ثبت شرکت در پاکستان به چهار ساعت می رسد

علاوه بر این، مشکلات در روند ثبت شرکت در جلسه کمیته دائمی زنان کارآفرین فدراسیون اتاق بازرگانی و صنایع پاکستان (FPCCI) مورد بحث قرار گرفت. نقوی در پاسخ به موضوعات مطرح شده توسط نمایندگان FPCCI اظهار داشت که مدت زمان ثبت شرکت به حداقل می رسد. به نحوی که پس از تسهیل این روش، ثبت شرکت ظرف چهار ساعت انجام می شود.

Karachi-based team of women entrepreneurs to represent Pakistan

SECP پس از این جلسه، بیانیه ای را صادر کرد. بر اساس آن، اگر شرکتی از لوگو تقلید یا از لوگوی شخص دیگری به طور غیرقانونی استفاده کند، باید یک درخواست فوری علیه آن ارائه شود و اقدامات فوری انجام خواهد شد.

نازلی عابد نثار، هماهنگ کننده کمیته دائمی زنان کارآفرین FPCCI نیز در این مراسم سخنرانی کرد. وی خواستار ارتقای کارآفرینی زنان و ایجاد فرصت های تجاری برابر شد.

وی گفت: باید قوانینی برای حمایت از مشاغل متعلق به زنان کارآفرین تنظیم شود. نازلی عابد نثار خواستار جلوگیری از آزار و اذیت زنان در ادارات شد. همچنین خواستار محافظت از زنان در برابر جنایات سایبری و برطرف شدن همه موانعی که مانع فعالیت های تجاری سریع زنان می شوند، گردید.

افتخار آفرینی یکی دیگر از زنان کارآفرین پاکستانی در سطح جهانی