Pakistan doing more than it's share to fight climate change

سهم قابل ملاحظه پاکستان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی

اخبار ملی

نخست وزیر عمران خان می گوید پاکستان بیش از آنچه در اختیار دارد برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی انجام داده است.

بر اساس اعلام نخست وزیر عمران خان، پاکستان از طرف خود سهم بالایی در مبارزه با تغییرات آب و هوایی داشته است. زیرا دولت در سال مالی 2221 – 2021 بودجه 14500 میلیون روپیه را در این زمینه اختصاص داده که در نوع خود یک رکورد است.

نخست وزیر همچنین در توییتر خود گرافیکی منتشر کرد که نشان دهنده تعهد دولت تحریک انصاف پاکستان برای حفاظت از محیط زیست به منظور نجات نسل های آینده است.

Pakistan doing more than it's share to fight climate change

 

افزایش بودجه پاکستان برای اقدامات مرتبط با مقابله با تغییرات آب و هوایی

دولت فدرال به رهبری تحریک-انصاف پاکستان بودجه 2021-22 را روز جمعه ارائه کرد. طبق اسناد بودجه، اقتصاد پاکستان شاهد بهبود بوده است.

در بودجه پاکستان برای 2021 کدام خدمات و کالا ارزانتر یا گرانتر میشود

در سند بودجه پاکستان، سالانه برای مقابله با تغییرات آب و هوایی در پاکستان، بودجه ویژه ای در نظر گرفته می شود. در طول سال مالی 21-202، دولت بودجه 6000 میلیون روپیه ای برای این امر تخصیص داد. در حالی که در سال 2019-2020، این مبلغ 7579 میلیون روپیه بود. اکنون در سال مالی جدید 2221 – 2021، بودجه 14500 میلیون روپیه ای در این زمینه داده شده است.

Pakistan doing more than it’s share to fight climate change

مقابله با چالش تغییرات اقلیمی و بهبود اکوسیستم از مهمترین اولویت دولت PTI

وزیر دارایی پاکستان نیز در سخنرانی بودجه خود، از تخصیص اعتبار در نظر گرفته شده برای پروژه های مختلف در حال انجام و جدید برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و مقابله با گرم شدن کره زمین و تغییرات محیطی، با حداکثر اعتبار برای پروژه برجسته کمپین ده میلیارد کاشت درخت خبر داد.

10 Billion Tree Tsunami in pakistan

از سوی دیگر، پاکستان اخیراً میزبان روز جهانی محیط زیست نیز بوده که توسط رهبران جهانی، سازمان های جهانی و شرکای آن ها برگزار شده است. میزبانی از چنین رویدادهای بزرگی، خود گواهی دیگر از تصدیق جهانی پاسخ سریع پاکستان برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و نجات اکوسیستم می باشد.