پاکستان با موفقیت واکسن کرونا را به صورت بومی تولید می کند

آخرین خبر از ویروس کرونا, اخبار ملی

پاکستان در یک موفقیت بزرگ، واکسن کرونا را به صورت بومی در موسسه ملی بهداشت (NIH) تولید کرده است.

به گفته منابع، به طور کلی 124000 دوز واکسن CanSino تک دوز در NIH تولید شده و از هفته آینده برای استفاده در دسترس خواهد بود.

این واکسن توسط متخصصان پاکستانی تحت نظارت یک تیم چینی تهیه شده است. سری دوم واکسن کرونا تنها توسط متخصصان پاکستانی تهیه خواهد شد.

تیم چینی با مواد اولیه تهیه شده توسط شرکت چینی CanSino در مراحل ساخت واکسن کرونا به متخصصین پاکستانی کمک می کند.

واکسن کرونا داخلی پس از تایید در دسترس عموم قرار می گیرد

گفته می شود بخش کنترل کیفیت NIH در حال بررسی واکسن COVID تولید داخل است و آزمایشات اولیه ثابت کرده است که تجویز آن بی خطر است.

آزمایشگاه ملی کنترل بیولوژیک سازمان نظارت بر دارو نیز این واکسن را بررسی کرده و در مورد استفاده از آن، تأیید نهایی را صادر می کند. بدین ترتیب دوزهای این واکسن به زودی پس از دریافت تأیید DRAP در سراسر کشور ارائه می شود.

در تاریخ 7 ماه می، وزیر برنامه ریزی و توسعه فدرال و رئیس مرکز فرماندهی و عملیات ملی (NCOC)  اسد عمر خبر داد که واکسن CanSino به صورت بومی برای استفاده در اواخر این ماه (می) در دسترس خواهد بود.

اسد عمر گفت که این، اولین گروه واکسن CanSino است که در کارخانه موسسه ملی بهداشت ماه گذشته برای این منظور در حال تولید می باشد.

وی اظهار داشت که یک تیم ویژه آموزش دیده در حال کار بر روی آن هستند. وزیر افزود: انشاالله پس از انجام کنترل های دقیق کیفی، واکسن کرونا داخلی تا پایان ماه می در دسترس خواهد بود.