پست پاکستان

صدها شعبه دیجیتال توسط پست پاکستان در سراسر کشور ایجاد شده است

اخبار ملی

مراد سعید می گوید شعبه های دیجیتال راه اندازی شده توسط پست پاکستان ها به پیشرفته ترین فناوری برای ساده سازی رزرو و ردیابی در زمان واقعی مجهز هستند

وزیر ارتباطات و خدمات پستی فدرال، مراد سعید گفت که پست پاکستان بیش از هزار دفتر پست دیجیتال را در بیش از 130 شهر و کشور ایجاد کرده است.

وی روز دوشنبه در مراسمی در کالج کارکنان پستی در اسلام آباد گفت که DFPO ها به پیشرفته ترین فناوری مجهز شده اند و از یک پلتفرم دیجیتال جامع برای ساده سازی رزرو ، پیگیری در زمان واقعی و تحویل برخوردار هستند.

وی گفت که با این ابتکار عمل، 3/0 میلیون فرصت شغلی جدید برای جوانان ایجاد خواهد شد. 10 هزار درخواست دیگر نیز برای مالکیت شعبه دیجیتال دریافت شده است.

پست پاکستان پیشرو در بخش لجستیک در جهان

مراد سعید همچنین گفت که پست پاکستان به زودی در بخش لجستیک پیشرو خواهد بود. ما سخت تلاش می کنیم تا همه شرایط و ضوابط FATF را اجرا کنیم.”

او اظهار داشت: وقتی PTI به قدرت رسید ، پست پاکستان با 60 میلیارد روپیه ضرر روبرو بود. اما در حال حاضر درآمد پست پاکستان به طور قابل توجهی در دولت فعلی افزایش یافته است. همه نهادهای دولتی باید روی پا بایستند و دولت تلاش می کند تا آنها را از طریق اصلاحات به سود برساند.

در پایان؛ مراد سعید گفت که دولت PTI اقدامات مختلفی را برای غلبه بر ضررها و اجرای اقدامات مطابق با چشم انداز نخست وزیر عمران خان انجام داده است.