Overseas Pakistanis Sent $400 Million Through Roshan Digital Accounts in Four Months

ارسال 400 میلیون دلار از طریق حساب ارزی دیجیتال روشن به پاکستان

بین المللی

پاکستانی های مقیم خارج از کشور طی چهار ماه، 400 میلیون دلار از طریق حساب ارزی دیجیتال روشن به کشور خود ارسال کرده اند.

بانک دولتی پاکستان (SBP) در بیانیه ای به یک روزنامه ملی اطلاع داد که جریان ورودی ارز از طریق حساب ارزی دیجیتال روشن (RDA) طی چهار ماه به 400 میلیون دلار رسیده است.

Roshan Digital Accounts for Overseas Pakistanis

این نوع حساب ارزی  ابتکاری از سوی SBP است و هدف آن جذب سرمایه گذاری توسط پاکستانی های مقیم خارج از کشور با ارائه بازده بسیار بیشتر از سایر سپرده ها و همچنین در مقایسه با بازده در اقتصادهای توسعه یافته است. این حساب به منظور امکان پاکستانی های غیر مقیم (NRP) برای باز کردن حساب ارزی بانکی از راه دور از طریق درگاه های دیجیتال و بدون مراجعه فیزیکی به شعب می باشد.

افتتاح 80،000 حساب ارزی دیجیتال روشن در پاکستان

بانک دولتی پاکستان همچنین اظهار داشت که تاکنون 80،000 حساب ارزی روشن افتتاح شده است. جزئیاتی از اینکه کشور یا منطقه که بیشترین کمک را به این حجم بالاری ارز ارسالی داشته اند منتشر نشده است. با این حال، با توجه به اینکه تقریباً 65 درصد از کل حواله ها به پاکستان از آن منطقه خلیج فارس تأمین می شود، ممکن است بیشترین میزان حساب از همین منطقه تأمین شود.

حواله های ارزی روزانه پاکستانی های مقیم خارج به بالاترین مبلغ روزانه رسید

A complete guide to opening a Roshan Digital Bank Account

حساب ارزی دیجیتال روشن و گواهینامه های نایا پاکستان (NPC) از ابتکارات وزارت دارایی و بانک دولتی پاکستان است. ابتکارات ارائه شده، با در نظر گرفتن خواسته های پاکستانی های خارج از کشور برای تسهیل دسترسی آسان آنها به بخش مالی در پاکستان و فراهم کردن فرصت های سرمایه گذاری برای آنها و همچنین پاکستانی های مقیم می باشد.

علاوه بر این، هر دو ابتکار عمل نه تنها در بهره برداری از منابع مالی ارزشمند به کشور کمک می کند بلکه به یک منبع قابل اعتماد و بلند مدت جریان ارز در کشور نیز تبدیل می شوند.