karafarinshow

شبکه بین المللی کارآفرین شو فرصتی برای شبکه سازی و افزایش ارتباطات سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه

اخبار ملی

دکتر محمد عرفان مقصود: رویداد Entrepreneurs Show (کارآفرین شو- اسلام آباد) زیرساخت­های ورود شبکه بین المللی کارآفرین شو را به کشورهای منطقه فراهم می­ نماید.

اولین شبکه دانشجویان و کارآفرینان نوپا با نام شبکه بین المللی کارآفرین شو با همکاری موسسه کارآفرینی کد پاکستان/گرجستان  راه ­اندازی شده است.

هدف شبکه بین المللی کارآفرین شو، سازماندهی، ثبت و رویت ­پذیری ایده­های کارآفرینی دانشجویی و دانشگاهی است که فرصت ارائه حضوری در رویداد­هایی با همین نام در شهرهای مختلف کشورهای اکو را خواهند داشت.

این شبکه، تا کنون رویداد بزرگ بین ­المللی “کارآفرین شو-2017” را در تاریخ 16 و 17 آذرماه 1397 در دانشگاه فردوسی مشهد و رویداد “کارآفرین شو- مشهد 97” را در روز 3 اردیبشهت ماه 97 همزمان با روز ملی کارآفرینی در دانشگاه صنعتی سجاد برگزار کرده است.

جشنواره بین المللی کارآفرین شو 2017 نقطه آغاز ارتباطات کارآفرینی بین کشور های منطقه است.

karafarin show 2017

رویداد “کارآفرین شو-2017” در دانشگاه فردوسی مشهد

موسسه بین‌المللی کارآفرینی کد، پاکستان و شتابدهنده بین المللی ساینس تک پلاس در مشهد ایران، جشنواره کارآفرین شو-مشهد 97 را برگزار میکنند

رویداد “کارآفرین شو-مشهد97” در دانشگاه صنعتی سجاد

هم اکنون در تاریخ 18 مهرماه 1397، شبکه بین المللی کارآفرین شو قصد دارد رویداد Entrepreneurs Show (کارآفرین شو- اسلام آباد) را در دومین پایتخت زیبای جهان و در دانشگاه Comsats برگزار نماید.

comsats university enterpreneurs show

تبلیغات گسترده رویداد Entrepreneurs Show (کارآفرین شو- اسلام آباد) در سطح دانشگاه Comsats

 

شبکه بین المللی کارآفرین شو تا کنون حدود 7000 عضو و نزدیک به 600+ ایده نوین ثبت شده از ایران و حدود 100 ایده از پاکستان دارد. راه ­اندازی این شبکه نیاز اصلی برای گسترش روابط اقتصادی و دانش­ بنیان بین سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه می­ باشد که خود فرصت­ های زیادی را جهت افزایش صادرات و برندسازی کالاها و خدمات ایجاد می­ نماید.