Govt to Establish Cold Storages on Airports and Shipping Ports

آماده‌ سازی فرودگاه ها و بنادر پاکستان به تجهیزات زنجیره دمایی سرد

اخبار ملی

در جلسه مجازی وزارت بازرگانی مربوط به صادارات پاکستان، نمایندگان صادرکنندگان میوه و سبزی موافقت نمودند تا با همکاری دولت سردخانه ها را در فرودگاه ها و بنادر پاکستان تأسیس کنند.

عبدالرزاق داوود مشاور نخست وزیر در امور تجارت و سرمایه گذاری در این جلسه حضور داشت. شرکت کنندگان شامل رئیس صادر کنندگان میوه و سبزیجات پاکستان، انجمن واردکنندگان و بازرگانان (PFVA)، کشاورزان و صادرکنندگان انبه بودند.

مقامات وزارت بازرگانی (MOC) ، وزارت امنیت غذایی و تحقیقات ملی (MNFSR) و دپارتمان حفاظت گیاهان (DPP) نیز در جلسه حضور داشتند.

در ابتدای جلسه توافق گردید که تلاش های لازم برای ایجاد سردخانه در فرودگاه و بنادر پاکستان برای تامین زنجیره دمایی سرد انجام شود.

Govt decides to establish Cold Storages on airports & shipping ports

اقدامات سازمان هواپیمایی کشوری برای تسهیل صادرات پاکستان

در این جلسه که با هدف بررسی روند صادرت انبه تکشیل شده بود، مقرر گردید وزارت هوانوردی و سازمان هواپیمایی کشوری (CAA) یک منطقه اختصاصی برای محموله های انبه را اختصاص دهد.

CAA  همچنین اقدام به نصب اسکنرهای بزرگتر برای اسکن محموله ها به جای بارگیری و تخلیه جعبه های کوچک، خواهد نمود.

Pakistani mango exports

شرکت کنندگان در جلسه با قدردانی از مسئولین مربوطه  خاطر نشان کردند که صادرات انبه مسیر مثبتی را حفظ می کند و انبه های پاکستانی اکنون قیمت های بهتری نسبت به سالهای گذشته دارند. همچنین توافق شد که  مقامات وزارت بازرگانی در کاوش بازارهای جدید تمرکز کند.

افزایش صادرات انبه پاکستانی در سال های 2019 تا 2020

مهمترین مواردی که در این جلسه مشخص شد، الزامات انطباق، هزینه بالای بار و لزوم ایجاد امکانات سردخانه در فرودگاهها و بنادر پاکستان بود.

علاوه بر این، ایجاد شورای توسعه انبه مورد بررسی قرار گرفت که دارای نمایندگی از همه ذینفعان از جمله کشاورزان، بازرگانان، نمایندگان زنجیره سرد، موسسات تحقیقاتی و غیره خواهد بود.

مشاور نخست وزیر در امور تجارت و سرمایه گذاری به سازمان توسع تجارت پاکستات توصیه کرد که تلاش خود را برای بازاریابی انبه پاکستان در خارج از کشور دو برابر کند.

گفتنی است صادرات انبه محلی از 78 میلیون دلار در سال قبل 19-2018 به 104 میلیون دلار در 2019-20-20 افزایش یافته است.

Delay in Pakistani mango exports could be an opportunity