گرنت 19 میلیون دلاری برای بخش آموزش پاکستان برای مبارزه با تاثیرات COVID-19

آخرین خبر از ویروس کرونا, علمی و فناوری

بخش آموزش پاکستان از کمک هزینه پاسخ در برابر  COVID-19 با همکاری دولت این کشور و بانک جهانی برخوردار می شود .

دولت پاکستان و بانک جهانی توافقنامه گرنت مالی تحت عنوان “پاسخ، بهبود و توانایی برگشت به حالت اولیه در پروژه های آموزشی در برابر Covid-19 ”  را به ارزش 19.85 میلیون دلار امضا کردند.

نور احمد، دبیر وزارت امور اقتصادی، موافقت نامه اعطای اعتبار را از طرف دولت پاکستان امضا کرد در حالی که Najy Benhassin مدیر کشوری، بانک جهانی، موافقت نامه اعطای اعتبار را از طرف بانک جهانی امضا کرد.

مخدوم خسرو بختیار، وزیر امور اقتصادی، شاهد امضای موافقت نامه اعطای موافقت نامه به ارزش 19.85 میلیون دلار با بانک جهانی بود که روز چهارشنبه برگزار شد.

اهداف گرنت ارائه شده برای بخش آموزش پاکستان در برابر بیماری همه گیر

این پروژه با هدف تقویت و حمایت از اقدامات فدرال و ایالتی در بخش آموزش به منظور بهبود موارد زیر می باشد

پاسخ و بهبود از بحران  COVID-19 در کوتاه ترین زمان

پایه ریزی برگشت به حالت اولیه برای مقابله با بحران هیا آینده، با تمرکز بر مناطق محروم و جمعیت آسیب پذیر

پروژه به دولت کمک خواهد کرد تا از طریق گسترش محتوای ملی یادگیری از راه دور و توزیع مواد یادگیری در مناطق عقب مانده، تداوم یادگیری در کشور را تضمین کند. همچنین، از سلامت دانش آموزان و معلمان و طراحی و اجرای استانداردهای آموزش از راه دور اطمینان حاصل می گردد. مدارس امن ارتقا می باید. از معلمان و دانش آموزان حمایت می شود تا از طریق ارائه آموزش معلمان و هماهنگی بهتر در سراسر ایالت ها برای بهبودی از بیماری آماده شوند.

در پایان وزیر امور اقتصادی، از مدیر کشوری بانک جهانی برای حمایت مستمر خود از دولت پاکستان در تلاش برای غلبه بر مسئله همه گیر COVID-19  به ویژه یادگیری متداوم در کشور تشکر کرد. مدیر کشوری  بانک جهانی نیز حمایت مستمر خود از دولت پاکستان در دستیابی به اهداف اولویت توسعه اخبر داد.

دیدگاهتان را بنویسید