Pakistan And Germany Sign Agreements For Aid Worth €18.5 Million

امضای سه قرارداد مالی با ارزش 18.5 میلیون یورو میان پاکستان و آلمان

بین المللی

دولت پاکستان، به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دولت آلمان، از طریق بانک توسعه آلمان KfW ، سه قرارداد مالی با ارزش تجمیعی 18.5 میلیون یورو امضا کرده اند.

بر اساس این توافق نامه ها، دولت آلمان از پاکستان برای تأسیسات بهداشتی و مبارزه با فلج اطفال در این کشور، همراه با خدماتی برای کاهش مسائل انرژی پشتیبانی خواهد کرد.

pak-germany-flags

این توافق نامه ها توسط وزیر امور اقتصادی نور احمد و Sebastian Jacobi مدیر امور کشوری بانک توسعه آلمان-KfW پاکستان امضا شد.

حوزه های تعریف شده در سه قرارداد مالی میان پاکستان و آلمان

بر اساس تفاهم نامه امضا شده، در بخش اشتغال زنان در بخش بهداشت خصوصی، KfW  مبلغ 12 میلیون یورو بطور انحصاری برای ایجاد كلینیك های بهداشتی زنان در خیبر پختونخوا (پنجم) و پنجاب و به منظور ارتقا مشاغل شخصی زنان در بخش بهداشت و نیز آموزش زنان واجد شرایط برای اداره کلینیک ها پرداخت می کند.

علاوه بر این، دولت آلمان ، از طریق KfW مبلغ 5 میلیون یورو کمک مالی اضافی برای تقویت حمایت موجود برای ریشه کن کردن فلج اطفال در پاکستان فراهم می کند. این هزینه به پاکستان کمک می کند واکسن فلج اطفال را تأمین کند و هزینه های کمپین های واکسیناسیون برای اجرای برنامه اقدام اضطراری فلج اطفال پاکستان را تأمین کند

در بخش تغییر اقلیم و انرژی نیز پاکستان 1.5 میلیون یورو کمک مالی برای پروژه انرژی برق هیدورپاور در گیلگیت-بالتستان دریافت خواهد کرد.

Pakistan And Germany Sign Agreements For Aid Worth €18.5 Million

گفتنی است پاکستان و آلمان از زمان برقراری روابط دیپلماتیک خود در سال 1951 از روابط دوستانه برخوردار بوده اند. در اوایل سال جاری، دولت آلمان از طریق KfW چندین قرارداد مالی را برای تأمین 27 میلیون یورو برای ایستگاه Gharo در سند با دولت پاکستان امضا کرد و 6 میلیون یورو را نیز برای پروژه زیرساخت منطقه ای در خیبرپختونخوا اختصاص داد.