CM Punjab Approves CPEC Tower and China Center in Lahore

ساخت برج کریدور اقتصادی چین و پاکستان و مرکز چین در شهر لاهور

بین المللی

سرلشکر عاصم سلیم باجوا رئیس کریدور اقتصادی چین و پاکستان با سردار عثمان بوذار وزیر ارشد پنجاب دیدار و هر دو در مورد موضوعات مورد علاقه مشترک گفتگو کردند.

سردار عثمان بزدار، وزیر ارشد پنجاب و سرلشکر عاصم سلیم باجوا رئیس کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) روز سه شنبه دیدار و درباره پروژه های مختلف در حال انجام در این ایالت گفتگو کردند.

CPEC Tower establishment in Lahore on the cards

در این دیدار، سر وزیر پنجاب بار دیگر بر حمایت دولت از بهبود فضای کسب و کار برای سرمایه گذاران خارجی تأکید کرد. عاصم باجوا نیز به همین مناسبت خبر داد که روابط دوجانبه پاکستان و چین به دلیل CPEC بیشتر بهبود یافته است.

در طول جلسه، هر دو فرد توافق کردند که یک برج کریدور اقتصادی چین و پاکستان و مرکز چین در مرکز ایالت یعنی شهر لاهور احداث کنند.

China Center and CPEC tower to be constructed in Lahore

امکانات ارائه شده در برج کریدور اقتصادی چین و پاکستان و مرکز چین در لاهور

با توجه به جزئیات، هر دو ساختمان پیشنهادی میزهای اطلاعاتی ویژه ای برای سرمایه گذاران و صنعتگران پاکستانی در مورد بازارهای چین دارند.

در این خصوص رئیس CPEC گفت که کریدور اقتصادی چین و پاکستان اهمیت زیادی برای ثبات اقتصاد پاکستان دارد و افق جدیدی به دوستی پاکستان و چین داده است. لذا توصیه های عملی باید برای حل مشکلات صنعتگران باید ارائه شود. وی افزود که مقررات باید برای توسعه صنعتی در اولین فرصت شکل بگیرد.

CPEC

سروزیر پنجاب نیز گفت که دولت ایالت حداکثر پشتیبانی خود را برای کمک به سرمایه گذاران چینی در راه اندازی صنایع در پنجاب را گسترش می دهد.

در پایان، سروزیر خبر داد ایالت پنجاب تصمیم گرفته است اقدامات مختلفی را برای ارتقا تحقیقات کشاورزی و توسعه بذر در این ایالت انجام دهد.در این راستا، دولت ایالت از 13000 هکتار زمین کشاورزی برای اهداف تحقیق و توسعه استفاده خواهد کرد.

Lahore to build China Center and CPEC Tower