Programming code abstract technology background of software developer and Computer script

پاکستان می تواند به یک نیروگاه خدمات و نرم افزار در منطقه تبدیل شود

کارآفرینی

گزارش منتشر شده در اجلاس “تسریع یک اقتصاد پایدار دیجیتال”، از تبدیل پاکستان به یک نیروگاه خدمات و نرم افزار در منطقه خبر می دهد.

یک گزارش جدید از هواوی و آرتور دی در اجلاس “تسریع یک اقتصاد پایدار دیجیتال” که این هفته توسط شورای SAMENA برگزار شد، منتشر گردید و به پتانسیل خدمات و نرم افزار در پاکستان اشاره نمود.

تمرکز  این گزاش بر اقدامات پیشنهادی در حوزه سیاست گذاری برای کشورهای خاورمیانه به منظور تحقق بخشیدن چشم اندازهای دیجیتالی آنها برای بهبود اقتصادی پایدار ترمیم یافته از همه گیری می باشد.

SAMENA Council

این مطالعه جدید به طور خاص در خاورمیانه متمرکز است و براساس گزارش مشترک قبلی هوآوی و آرتور دی لیتل، در تابستان امسال با عنوان “دیجیتال فکر کنید. به الگوی اولیه و مدل اقتصاد دیجیتال تان فکر کنید” تهیه شده است.

آرتور دی. لیتل یک شرکت مشاور مدیریت آمریکایی و چند ملیتی است که در زمینه برنامه‌ریزی راهبردی، تحقیق در عملیات و ارائه خدمات مشاور مدیریت فعالیت می ‌نماید. شرکت فناوری هواوی نیز یکی از با ارزش ترین و بزرگ ترین شرکت های جهان در زمینه شبکه ‌های کامپیوتری و ارتباطات است.

چگونه پاکستان به نیروگاه خدمات و نرم افزار در منطقه تبدیل می گردد؟

در حال حاضر پاکستان به عنوان الگوی ICT مبتدی  تعریف می شود. با این حال گزارش منتشر شده در اجلاس “تسریع یک اقتصاد پایدار دیجیتال”، نشان می دهد که با سیاست های صحیح، پاکستان می تواند از نیروی کار  کم هزینه و زیاد خود برای تبدیل شدن به یک نیروگاه خدمات و نرم افزار استفاده کند.

آرتور دی لیتل، پیشنهاد می کند که این امر می تواند با تقویت طرف های عرضه و تقاضای اقتصاد دیجیتال به طور همزمان، بهبود زیرساخت ها، دسترسی ها و قابلیت های دیجیتال، به دست آید. در عین حال پاکستان یک اکوسیستم قوی را در اطراف خوشه های صنایع استراتژیک مانند نرم افزار و سرگرمی تقویت کند.

Digital Economy can add $50 billion annually to Pakistan GDP

در مجموع، سود بیش از 1.9 میلیارد دلار تخمین می شود و می توان هزاران شغل با کیفیت بالا ایجاد کرد. برآورد می شود که اقتصاد دیجیتال امروز ، 4.5 تا 15.5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل دهد. در گسترده ترین تعریف، این معادل 11.5 تریلیون دلار آمریکا است و در حدود 3 برابر نرخ تولید ناخالص داخلی کل در حال رشد است.

اهمیت تمرکز بر اقتصاد دیجیتال در جهان امروز

تسریع در دیجیتال سازی باعث رشد و بهره وری صنعتی، بهبود رفاه جامعه و صرفه جویی در مصرف و مصرف کنندگان می شود. اجش دونجا، شریک آرتور دی. لیتل در این خصوص می گوید: اقتصاد دیجیتال موفق، به طیف وسیعی از زیرساخت ها و توانایی ها نیاز دارد، اما کشورها اغلب منابع کمیاب و بودجه محدود دارند. بنابراین انتخاب و اولویت بندی حوزه های تمرکز، کلید اساسی است.

از آنجا که اقتصاد دیجیتال می تواند به یک نیروی محرکه اصلی در جهت توسعه اقتصادی در خاورمیانه تبدیل شود، ما باید به ارزیابی تأثیر واقعی آن در  توسعه و بهترین شیوه هایی بپردازیم که به کشورها کمک می کند تا امروز موفق شوند.

در هواوی ، همکاری جمعی با نهادهای جهانی و اتاق های فکر در زمینه های نظریه پردازی  و تحقیقات برای دستیابی به این هدف فوق العاده مهم است.

Digital transformation

گفتنی است این گزارش جزئیات خلا موجود در اقتصاد دیجیتال را که مانع دستیابی به چشم اندازهای دیجیتال مربوطه می شود، و توصیه هایی را که منجر به نتایج ارزش آفرین می گردد، شرح می دهد.