Pakistan- Why OPD is not covered under Sehat Sahulat Programme

بهره مندی کل ایالت خیبرپختونخوا از درمان رایگان تا سقف 1 میلیون روپیه

اخبار ملی

محمود خان، وزیر ارشد خیبر پختونخوا برنامه درمان رایگان با نام “سهولت صحت” را یک طرح شاخص و طرفدار قشر کم درآمد دولت خیبر پختونخوا خواند.

وزیر ارشد اظهار داشت که از طریق گسترش این برنامه به کل جمعیت ایالت خیبرپختونخوا، بیش از شش میلیون خانوار از امکانات بهداشتی رایگان برخوردار می شوند و هر خانوار می توانند سالانه تا 1 میلیون روپیه تحت درمان رایگان قرار گیرند.

وی گفت: هر فردی در خیبرپختونخوا که دارای کارت ملی است می تواند در بیمارستان های دولتی و خصوصی انتخاب شده تحت درمان رایگان پزشکی قرار گیرد.

Sehat-Card

طرح درمان رایگان ناشی از اصل انسان دوستانه دولت عمران خان

عمران خان نخست وزیر پاکستان نیز در هنگام راه اندازی برنامه طرح صحت کارت  در سوات، دولت خیبر پختونخوا را به خاطر شروع این برنامه و اعطا کارت های سلامت به همه شهروندان تحسین کرد.

Sehat-Card

نخست وزیر خطاب به جوانان در میان جمعیت، یک بار دیگر تکرار کرد که دولت وی، پاکستان را بر اساس اصول ایالت مدینه مدیریت می کند. وی افزود كه این دولت دارای دو اصل است: یكی نظام آن مبتنی بر انسان دوستانه و دیگری قانون اساسی است. تصمیمی که توسط دولت خیبر پختونخوا در مورد تهیه کارت های سلامت گرفته شده از اصل اول ناشی می شود.

PM launches Sehat Card program in Swat –

وی افزود که با بهره مندی هر خانواده تا 1 میلیون روپیه به عنوان پوشش درمان رایگان ، دیگر نگرانی های بودجه ای برای آن خانواده وجود نخواهد داشت.

برنامه درمان رایگان دولت خیبر پختونخوا طرفدار قشر کم درآمد

روز جمعه محمود خان، وزیر ارشد خیبرپختونخوا، برنامه “سهولت صحت” را یک طرح شاخص و حامی قشر کم دراند در دولت خیبر پختونخوا خواند و گفت که این پروژه گام مهم دیگری برای تحقق چشم انداز نخست وزیر عمران خان در مورد یک کشور در رفاه است.

PM Imran inaugurates Sehat Card plus Program in Swat

وی گفت که این پروژه یک نقطه عطف در تأمین امکانات بهداشتی و درمان رایگان و با کیفیت برای کل جمعیت خیبرپختونخوا خواهد بود. این پروژه بسته كاملی از حمایت اجتماعی است كه علاوه بر اطمینان از تسهیلات درمانی رایگان برای توده مردم، به كاهش فقر و بهبود سطح زندگی افراد عادی در ایالت كمك خواهد كرد.

پوشش کل ایالت خیبرپختونخوا با برنامه درمان رایگان تا ژانویه بعدی

محمود خان گفت که این برنامه تا پایان ژانویه سال آینده در چهار مرحله مختلف به کل ایالت گسترش خواهد یافت.در فاز اول، برنامه برای سوات، چیترال بالا، چیترال پایین، ملاکند، دیربالا و پایین  گسترش یافته است. در حالی که در مرحله دوم این برنامه برایShangla ، Kohistan ، Battagram ، Mansehra ، Torghar و مناطق Buner تا ماه آینده اجرا می شود.

این پروژه بقیه مناطق را تا ژانویه سال آینده تحت پوشش قرار خواهد داد.

در پایان محمودخان با برجسته کردن استراتژی توسعه دولت خود، گفت كه كار بر روی پروژه های مختلف توسعه در ایالت خیبرپختونخوا در حال انجام است و بسیاری از چنین طرح هایی در روزهای آینده راه اندازی می شود.

Health programme to cover whole province by Jan next KP CM