Private schools in Sindh

برنامه های دو وزارت خانه پاکستان برای ارتقا کیفیت آموزش در این کشور

علمی و فناوری

وزیر برنامه ریزی، توسعه و ابتکارات ویژه در جلسه ای با وزیر علوم و فناوری به منظور بحث در مورد پروژه های در حال انجام توسط دو وزرات خانه با هدف ارتقا کیفیت آموزش دیدار کرد.

در این جلسه وزیر علوم و فناوری فواد چوداری خبر داد كه وزارت وی دارای تعدادی از پروژه ها و برنامه های پیشرفته و خلاق است كه در آینده نزدیك راه اندازی می شود. این برنامه ها مربوط به تحقیق و توسعه و آموزش فنی و غیره است.

PAKISTANI SCHOOL

اسد عمر وزیر برنامه ریزی، توسعه و ابتکارات ویژه نیز ضمن قدردانی از تلاش ها و ایده های وزیر علوم، پیشنهاد افزایش استانداردهای مدارس دولتی را از طریق ایده STEMS (مدارس مهندسی فناوری علوم و ریاضیات) که در آن برنامه درسی نیز به زبان آزمایشگاه تبدیل می شود، به اشتراک گذاشت.

وی گفت كه هدف از ساخت مدارس STEM ارتقا كیفیت آموزشی به فرزندان است. او گفت که وزارت می خواهد با حدود 90 مدرسه  براساس بودجه موجود این پروژه ها را شروع کند.Your-guide-to-STEM-The-Careers-of-the-Future

تاکید وزیر برنامه ریزی، توسعه و ابتکارات ویژه بر پیش بینی هزینه های هر پروژه

وزیر علوم و فناوری خبر داد که دانشگاه ملی فناوری (NUTECH) تحت نظر این وزارتخانه در حال توسعه یک پروژه راه آهن بدون سرنشین است. وزیر برنامه ریزی وزارت راه آهن و NUTECH را به همکاری و آماده سازی پروژه برای اجرا با همکاری بخش خصوصی هدایت کرد.

در پایان جلسه اسد عمر گفت که هزینه تمام این اقدامات مهم باید برآورد شود و سپس خلاصه ای تهیه گردد. سپس پروژه ها اولویت دار برای تصمیم گیری بیشتر باید به وزارت برنامه ریزی ارائه شود.

گفتنی است معاون برنامه ریزی، دبیر راه آهن و مقامات ارشد دیگر مربوطه نیز در این جلسه حضور داشتند.

Govt Should Establish STEM Schools to Enhance The Quality of Education Fawad Chaudhry

دیدگاهتان را بنویسید