DG WHO Praises Pakistan For Controlling COVID-19 While Keeping Up the Economy

تجربه پاکستان در مبارزه در برابر فلج اطفال: عامل پاسخ موفق کشور در کنترل COVID-19

آخرین خبر از ویروس کرونا, اخبار ملی

دبیر کل سازمان جهانی بهداشت از عملکرد پاکستان بخاطر کنترل COVID-19 و به طور همزمان حمایت از ثبات اقتصادی ستایش می کند و تجربه فلج اطفال را در آن موثر می داند.

سازمان بهداشت جهانی (WHO) از پاکستان برای سرکوب ویروس کرونا در حالی که اقتصاد خود را پا برجا نگه داشته است تشکر می کند. رئیس سازمان بهداشت جهانی دکتر تدروس آدهانوم این موضوع را در روزنامه انگلیسی با نام “مستقل ” (The Independent) نوشت.

FILES-SWITZERLAND-HEALTH-WHO

وی خاطرنشان کرد که پاکستان از زیرساخت های کاملاً ساخته شه خود برای فلج اطفال در کنترل  COVID-19 استفاده کرده است.

 

کارکنان بهداشت جامعه که برای واکسیناسیون کودکان در برابر فلج اطفال از خانه به خانه آموزش دیده اند، دوباره مورد استفاده قرار گرفته اند و برای نظارت، ردیابی تماس و مراقبت و در کنترل  COVID-19 استفاده می شوند.

Sewage surveillance is key in the fight against polio

کشوری که ثابت کرد انتخاب بین کنترل ویروس یا صرفه جویی در اقتصاد نیست

دبیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت که استراتژی مشابه پاکستان ویروس را سرکوب می کند و به کشور کمک می کند تا ثبات یابد و اقتصاد آن یک بار دیگر رشد یابد.

[پاسخ پاکستان] این درس را تقویت می کند که انتخاب بین کنترل ویروس یا صرفه جویی در اقتصاد نیست. هر دو موضوع دست در دست یکدیگربه پیش می روند .

Pakistan seeks China's help as it shows solidarity on coronavirus

دکتر تدروس آدهانوم همچنین از تلاش چندین کشور دیگر، به ویژه تایلند، ایتالیا و اروگوئه، برای مدیریت همه گیر Covid-19 تشکر کرد.

وی گفت که “مرحله تلخ” یک میلیون مرگ و میر ناشی از عفونت باید جهان را به حالت مبارزه رو به عقب بکشاند و تاکید کرد که هرگز برای تغییر جهت امور خیلی دیر نیست. هرجای کشوری که شیوع داشته باشد، هرگز برای تغییر اوضاع دیر نیست.

در پایان دبیر کل سازمان جهانی بهداشت از پیشرفت واکسن های ضد ویروس کرونا در سراسر جهان ابراز امیدوار کرد. وی گفت در حالی که جهان در انتظار دستیابی به موفقیت های علمی است، می توان از طریق پروتکل های بهداشتی تعریف شده نیز ویروس را کنترل کرد.