صدور دستورالعمل ها و اقدامات پيشگيرانه سازمان هواپيمايي کشوري به منظور سفر در دوان کرونا

آخرین خبر از ویروس کرونا, گردشگری

سازمان هواپیمایی کشوری (CAA) دستور العمل های جدید سفر در دوان کرونا را برای پروازهای داخلی به منظور جلوگيري از انتقال ويروس کرونا طی دو هفته صادر کرده است.

بخشنامه قبلی شامل 26 دستور العمل جدید سفر در دوان کرونا مربوط به پروازهای داخلی را ابلاغ کرده بود. با این حال، سازم، ن هواپیمایی کشوری قوانین مسافرتی را راحت ترکرده است زیرا تعداد موارد فعال COVD-19 همچنان رو به کاهش می باشد.

در SOP های جدید صادر شده برای سفر در دوان کرونا ، رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک برای مسافران، اعضای خدمه و خلبانان ضروری می باشد.

لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی حتی در محیط فرودگاه ها و هواپیماهای پاکستان

پروتکل های بهداشتی در محل فرودگاه نیز ادامه خواهد داشت و افرادی که برای دیدار با عزیزان خود می آیند اجازه ورود به سالن داخلی فرودگاه مگر با رعایت پروتکل ها را ندارند.

هواپیماها قبل از سوار شدن به هواپیما ضد عفونی می شوند و اعضای خدمه ملزم به استفاده از لوازم محافظ شخصی، ماسک های جراحی و دستکش در حین پرواز هستند.

بسته بندی مواد غذایی باید با دقت انجام شود در حالی که دستشویی ها باید هر بار که مسافر از آنها استفاده می کند، ضد عفونی شوند. مدیریت هواپیمایی باید مشخصات تماس همه مسافران را به منظور پیگیری های احتمالی بعدی ثبت نماید.

این دستورالعمل ها بیشتر اعضای خدمه را به ضد عفونی مناسب مواد قابل استفاده و دفع صحیح این مواد هدایت می کند. مجموعه جدید SOP  های ویژه سفر در دوران کرونا از 2 سپتامبر تا 31 اکتبر در تمام پروازهای چارتر و خصوصی قابل اجرا خواهد بود.