ارسال فضانورد

برنامه پاکستان برای ارسال فضانورد به فضا در دو سال آینده

علمی و فناوری

AirTech’17  بزرگترین المپیک فنی و علمی پاکستان است و در این برنامه پاکستان برای ارسال فضانورد به فضا در دو سال آینده را اعلام کرد.

ارتشبد ارشد هوایی با نام  Sohail Amanدر کنفرانس AirTech’17  اعلام کرده است که پاکستان طی دو سال همکاری با چین قادربه ارسال فضانوردان به فضا خواهد بود. Sohail Aman به عنوان مهمان جلسه افتتاحیه کنفرانس AirTech’17 که توسط دانشگاه هوائی اسلام آباد برگزار شده بود، شرکت نمود.

AirTech’17  بزرگترین المپیک فنی و علمی پاکستان است که از 7 تا 10 دسامبر در پردیس اصلی دانشگاه علوم و فنون هوایی برگزار می شود. به این مناسبت، معاون رئیس دانشگاه هوایی AVM با نام  Faaiz Amir و دیگر سخنرانان نیز حضور داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید