China-Pak Gwadar Faqeer Middle School's expansion successfully completed

شرکت ساختمانی چینی پروژه ساخت مدرسه در گوادر پاکستان را به پایان رساند

علمی و فناوری

یک شرکت ساختمانی چینی پروژه ساخت مدرسه در گوادر پاکستان در مقطع راهنمایی را در اواخر ماه ژوئن به اتمام رسانده و به مقام آموزش و پرورش پاکستان تحویل داده است.

تمام به موقع پروژه ساخت مدرسه در گوادر توسط شرکت چینی نشانه واضحی از حمایت چین از بخش آموزش در طرح کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) است.

پروژه ساخت مدرسه در گوادر پاکستان با نام مدرسه گوادر Faqeer  چین و پاکستان توسط شرکت مهندسی CCCC-FHDI، به عنوان یک شرکت تابعه از کمیسیون ساخت و ساز چین و تحت نظارت اداره توسعه گوادر انجام گردید. با آغاز ساخت و ساز این مدرسه در ماه نوامبر، بودجه کار توسط بنیاد صلح و توسعه چین مستقر در پکن تأمین شد.

Construction firm finishes Pakistan school project

مدیر اجرایی بخش بازرگانی خارج از کشور شرکت مهندسی CCCC-FHDI گفت: کار ساخت و ساز مدرسه در گوادر پاکستان با وجود بیماری همه گیر COVID-19 ، کمبود مواد مهندسی، فن آوری ها و پرسنل ساخت و ساز و خطرات امنیتی کار اسانی نبوده است. با این حال، مهندسان CCCC-FHDI برنامه های کاملی را تهیه و اقدامات مؤثر برای اطمینان از کیفیت و کارآیی پروژه انجام دادند و ساخت و سازها قبل از برنامه انجام شد.

تکمیل ساخت مدرسه در گوادر پاکستان باعث تقویت دوستی چین و پاکستان می شود

مدرسه راهنمایی گوادر Feqer چین و پاکستان اکنون دارای دو ساختمان آموزشی و سایر امکانات حمایتی است. این پروژه نه تنها آرزوهای آموزشی دانشجویان محلی را برآورده می کند بلکه باعث تقویت دوستی چین و پاکستان نیز می شود. این مدرسه که در گوادر واقع شده است، بخشی از مشارکت های بودجه ای با هدف تأمین سیستم مدارس با کیفیت در این منطقه است.

China-Pak Gwadar Faqeer Middle School's expansion successfully completed

در ادامه مدیر اجرایی بخش بازرگانی خارج از کشور شرکت CCCC-FHDI افزود: این پروژه با استقبال و حمایت جوامع محلی و دولت های هر دو کشور روبرو شده است و افزود که شرکت چینی مایل است در آینده مدارس بیشتری را در کشورها و مناطقی که در طرح کمربند و جاده هستند بسازد.

گفتنی است شرکت CCCC-FHDI بیش از 1000 کارمند دارد و در بیش از 50 کشور و منطقه در سراسر جهان بازار را در اختیار خود دارد.