Islamabad’s New Blue Area Project Receives Rs.12 Billion Investment in Just 2 Days

منطقه تجاری اسلام آباد، 12 میلیارد روپیه سرمایه گذاری را در دو روز جذب کرد

اخبار ملی

پروژه منطقه تجاری اسلام آباد با نام منطقه بلو،  تنها در دو روز 12 میلیارد روپیه سرمایه گذاری دریافت کرده است.

اداره توسعه سرمایه (CDA) از 15 تا 17 جولای حراج 3 روزه را برای زمینهای تجاری منطقه تجاری اسلام آباد (منطقه بلو) واقع در خیابان جناح مقابل پارک F-9 برگزار کرده است. حراج 3 روزه امروز به پایان می رسد.

تاکنون اداره CDA توانسته 8 قطعه تجاری در اندازه های مختلف را به حراج بگذارد و 12.79 میلیارد روپیه را به دست آورد. شهرداری نیز  برای 4 قطعه تجاری به ارزش روپیه  7.24 میلیارد دلار در روز دوم حراج منطقه تجاری اسلام آباد پیشنهاداتی را تصویب کرده است.

Islamabad’s New Blue Area Project Receives Rs.12 Billion Investment in Just 2 Days 2

منطقه تجاری اسلام آباد نماد تلاش دولت عمران خان برای ارتقاء صنعت ساخت و ساز در کشور

سخنگوی CDA می گوید: پروژه جدید منطقه بلو در اسلام آباد شهادت تلاش نخست وزیر عمران خان برای ارتقاء صنعت ساخت و ساز در کشور است. مشارکت سرمایه گذاران در فرآیند حراج، اعتماد به نفس آنها را در مورد سیاست های تجاری دوستانه دولت فعلی فدرال نشان می دهد.

Islamabad's New Blue Area Project Receives Rs.12 Billion

از سوی دیگر، اداره توسعه سرمایه انتظار دارد که کل سرمایه گذاری 15 میلیارد روپیه  تا پایان مراحل حراج 3 روزه را دریافت کند. این شرکت از سرمایه گذاری های حاصل از فرآیند حراج برای راه اندازی پروژه های مختلف در اسلام آباد برای رفاه و آسایش ساکنان شهر استفاده خواهد کرد.

گفتنی است در تاریخ 1 مارچ، نخست وزیر عمران خان قبل از شروع رسمی پروژه منطقه تجاری اسلام آباد ، از سایت پیشنهادی منطقه جدید بلو بازدید کرده بود .روند حراج 3 روزه نیز در ابتدا قرار بود از 14 تا 16 آوریل برگزار شود.

Blue-Area-Islamabad