Pakistan Ranked 9th Globally for its Booming Digital Economy-UN

پاکستان در رده نهم جهان در بین اقتصادهای دیجیتال پر رونق

کارآفرینی

مشاور نخست وزیر پاکستان در امور تجارت و سرمایه گذاری پاکستان، اعلام کرد که بخش فناوری اطلاعات (IT) پاکستان سالانه تقریباً 3 میلیارد دلار درآمد از صنعت دیجیتال ایجاد می کند.

عبدالرزاق داوود خاطر نشان کرد که از این 3 میلیارد دلار، 2.5 میلیارد دلار مربوط به صادرات و 500 میلیون دلار داخلی می باشد. بدین ترتیب پاکستان در رده نهم جهان در بین اقتصادهای دیجیتال پررونق قرار گرفته است.

مشاور نخست وزیر این خبر را در یک جلسه آنلاین با هیأت انجمن خانه های نرم افزاری پاکستان (PSHA) به سرپرستی جهان آرا اعلام کرد.

در این جلسه همچنین از همکاری PSHA با وزارت بازرگانی برای ارتقاء و تسهیل تجارت دیجیتال داخلی و مرزی در پاکستان قدردانی گردید.

Digital-economy

لزوم مشارکت بخش خصوصی در کسب و کارهای دیجیتال

مشاور نخست وزیر پاکستان بر اهمیت افزایش صادرات دیجیتال و اهمیت تشویق نقش بخش خصوصی در تأمین نیاز دولت برای خدمات فناوری اطلاعات تأکید کرد.

علاوه براین، اعضای PSHA نیز خاطر نشان كردند كه اندازه صنعت فناوری اطلاعات مستقیماً با تقویت صادرات در ارتباط است و مشارکت بخش خصوصی در این امر بسیار مهم می باشد. این انجمن خواستار ادامه شتاب برای رشد خدمات فناوری اطلاعات شد.

هیأت انجمن خانه های نرم افزاری پاکستان همچنین پیشنهادهایی را برای تسریع در رشد و رقابت جهانی بخش IT پاکستان ارائه دادند. این پیشنهادات شامل مشوق های مالیاتی برای بخش فناوری اطلاعات، ایجاد مناطق ویژه فناوری (STZ)، معرفی طرح های ساخت پاکستان و ایجاد صندوق بازاریابی صادراتی برای تقویت این بخش می باشد.

در پایان جلسه، مشاور نخست وزیر بر اهمیت معرفی تنگناهای موجود در بخش فناوری اطلاعات تاکید کرد و به وزارتخانه دستور داد تا ارائه راه حل برای آن ها را داد.