Foreign Investment Reached $2 Billion in FY20

رشد 88 درصدی سرمایه گذاری خارجی در پاکستان در سال مالیاتی 2019-2020

بین المللی

آمار سال مالیاتی پاکستان که در ماه جولای هر سال منتشر می شود، نشان می دهد سرمایه گذاری خارجی در پاکستان به 2 میلیارد دلار رسیده است.

سال مالیاتی پاکستان ۱۲ ماهه بوده و در ۳۰ ژوئن هر سال پایان می ‌یابد. پس از آن از ماه جولای، داده های سال قبل منتشر شده و سال مالیاتی بعدی آغاز می شود.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در سال مالاتی 209-2020  با رشد 88 درصدی نسبت به سال گذشته به 2.56 میلیارد دلار رسیده است. این جریان سرمایه گذاری خارجی در پاکستان بر روی پروژه های بلند مدت متمرکز است که همچنین اثرات اقتصادی مثبتی را در بخش های مختلف ایجاد می کنند.

Foreign direct investment and its impact on Pakistan economy

میزان کل سرمایه گذاری خارجی در پاکستان در 12 ماه منهی به ژوئن 2020 معادل 2.038 میلیارد دلار می باشد که بسیار بهتر از سال مالی قبلی است که جریان خالص 54.8 میلیون دلار براساس داده های بانک دولتی پاکستان (SBP) را داشت.

تاثیر بیماری همه گیر  COVID-19بر سرمایه گذاری خارجی در پاکستان

به دلیل بیماری همه گیرCOVID-19 ، نیمه دوم سال مالیاتی پیش رو بسیار چالش برانگیز بود. با این حال، سرمایه گذاری های خوبی در پاکستان به ثبت رسید. به نحوی که در فوریه سال 2020 این عدد به میزان 3.8 میلیارد دلار در بخش های مختلف و اوراق بهادار دولتی رسید. در ماه های بعدی، سرمایه گذاران به دلیل عدم قطعیت جهانی و رکود اقتصادی جهانی، نزدیک به 4 میلیارد دلار از اوراق بهادار دولتی فاصله گرفتند.

Foreign Investment Reached $2 Billion in FY20

چین عامل کلیدی در رشد 88 درصدی سرمایه گذاری خارجی در پاکستان

کشور چین سهم مهمی در رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پاکستان را بر عهده دارد که عمدتا بر CPEC یا کریدور اقتصادی چین پاکستان متمرکز است. این سرمایه گذاری میزان  843 میلیون دلار در پاکستان در طی سال مالیاتی جدید در مقایسه با 124 میلیون دلار در سال مالیاتی 2019 می باشد. میزان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی از نروژ و هنگ کنگ به ترتیب 401 میلیون دلار و 215 میلیون دلار ثبت شده است.

Foreign Investment Reached $2 Billion in FY20

بخش های جذاب برای سرمایه گذاران خارجی در پاکستان

بخش برق یکی از جذاب ترین بخش ها برای سرمایه گذاران خارجی در پاکستان می باشد . به نحوی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی 754 میلیون دلار در این بخش انجام شد. پس از آن، بخش تلکام با 663 میلیون دلار، نفت و گاز با 311 میلیون دلار و تجارت مالی با 273 میلیون دلار جذاب ترین بخش ها می باشند.

گفتنی است در سال های اخیر علاوه بر سیاست های دولت، بهبود اوضاع امنیتی پاکستان نقش بسزایی در سرمایه گذاری در بخش های مختلف داشته است.

Foreign Investment Reached $2 Billion in FY20