بودجه پاکستان در سال 2020

بخش بندی بودجه پاکستان در سال 2020 ـ 2019 معرفی گردید

کارآفرینی

لایحه بودجه پاکستان در سال 2020 ـ 2019 از سوی وزارت دارایی دولت عمران خان، به مجلس کشور تقدیم گردید.

سال 2020 یک سال متفاوت در سراسر جهان می باشد. چراکه بیماری همه گیر کرونا بسیاری از فعالیت های اقتصادی در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داده است.

این امر به همراه شرایط اقتصادی ناشی از بیماری و مذاکرات کشور با صندوق بین المللی پول باعث گردید تا بخش بندی بودجه پاکستان در سال جدید نیز شکل متفاوتی به خود بگیرد. به نحوی که بخشی از اهداف بودجه مقرر است از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و تعرفه‌ های بخش انرژی تحقق یابد.

جزئیات بخش بندی بودجه پاکستان در سال 2020 ـ 2019 به  شرح ذیل می‌باشد:

حجم کل بودجه: 8238 میلیارد روپیه

رشد اقتصادی پیش بینی شده:  2.4درصد

نرخ تورم: 5 تا 7 درصد

هزینه‌ ها: 8238 میلیارد روپیه. در سال جاری تصمیم به افزایش هزینه ‌های جاری و کاهش هزینه‌ های توسعه ای گرفته شد.

هزینه ‌های جاری و توسعه ای به ترتیب: 7288 میلیارد روپیه و 949 میلیارد روپیه

کل منابع: 7899 میلیارد روپیه

منابع داخلی: 4716 میلیارد روپیه

سهم منابع خارجی در تامین بودجه: 3032 میلیارد روپیه

بودجه بخش دفاعی با افزایش اسمی 7 درصد نسبت به سال گذشته، به 1.15 تریلیون روپیه رسیده است. این حجم از بودجه در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی، نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. شایان ذکر است بودجه دفاعی در سال گذشته  1.1 تریلیون روپیه بوده است.

بودجه تخصیص داده شده به سازمان ها و برخی از مهم ترین پروژه ‌های توسعه ای در پاکستان:

بخش دفاعی: 15 تریلیون روپیه

آموزش عالی: 43 میلیارد روپیه

برق: 80 میلیارد روپیه

کشاورزی: 280 میلیارد روپیه

میزان بودجه پیشنهادی برای پروژه ‌های جدید ریلی: 16 میلیارد روپی

ردیف بودجه پیشنهادی برای توسعه بندر گوادر: 4 میلیارد روپیه

ردیف  بودجه پیشنهادی برای دو پروژه نیروگاهی سد دیامیر پاشا و مهمند به ترتیب 20 و 15 میلیارد روپیه

حقوق و دستمزد: حداقل حقوق اعلام شده 17 هزار و پانصد روپیه (ماهانه)،

درصد حقوق و دستمزد: میزان افزایش حقوق برای کارمندان درجه یک تا 16درجه 10%، کارمندان با درجه 17 تا 20، به میزان 5% و درجه 21 و 22 بدون افزایش حقوق.