گردشگری در پاکستان

بازگشایی رستوران ها و سایر مقاصد گردشگردی در پاکستان با حفظ پروتکل های بهداشتی

آخرین خبر از ویروس کرونا, گردشگری

دولت پنجاب رستوران ها و سایر مقاصد گردشگردی در پاکستان را با حفظ پروتکل های بهداشتی بازگشایی می کند.

کمیته دولت پنجاب به دنبال کنترل نسبی شرایط ناشی از شیوع کرونا ویروس تصمیم گرفته است پس از دریافت مجوز از مرکز فرماندهی و مرکز عملیات ملی (NCOC) ، رستوران ها و مقاصد گردشگردی در پاکستان از جمله منطقه  گردشگری ماری را در سراسر ایالت بازگشایی کند.

این خبر پرتو امیدی را برای فعالین حوزه گردشگری در پاکستان را روشن می کند. چراکه رستوران ها و هتل ها و سایر مقاصد گردشگردی در پاکستان از جمله کسب و کارهایی هستند که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیده اند و  جزو مشاغلی هستند که بیشترین محدودیت‌ها بر آن ها اعمال شده است.

وزیر ارشد پنجاب، عبدالعلیم خان، که ریاست جلسه کمیته ریشه کن کردن ویروس کرونا را به عهده داشت اعلام کرد که دولت پنجاب فقط در صورت نشان دادن رفتار مسئولانه از سوی مردم، محدودیت های قرنطینه را به تدریج کاهش می دهد.

در این جلسه همچنین به کمیسیون خدمات عمومی پنجاب اجازه داده شده تا ضمن اطمینان از اجرای کلیه SOP ها و پروتکل های بهداشتی مربوط به COVID-19 که توسط دولت ایالت صادر شده اند، فعالیت های معلق خود را ادامه دهند.

اختصاص 12 میلیارد روپیه به بخش های مختلف بهداشت و درمان ایالت پنجاب

وزیر بهداشت پنجاب، دکتر یاسمین رشید در این جلسه تأیید کرد که وزارت بهداشت مبلغی معادل نزدیک به 12 میلیارد روپیه را به بخش مراقبت های بهداشتی اولیه و ثانویه و بخش ویژه مراقبت های بهداشتی برای تقویت اقدامات علیه COVID-19 پرداخت کرده است. هر دو بخش تاکنون 5 میلیارد روپیه هزینه کرده اند.

دکتر یاسمین در ادامه اضافه کرد که وزارت بهداشت پنجاب همچنین بیمارستان میدانی در محل نمایشگاه مرکزی  را در لاهور با بودجه 25 میلیون روپیه تأسیس کرده است.

در پایان جلسه، اعضای کمیته فاتحه ای را نثار روح مدیرعامل واحدهای شهرداری خالد شردیل کردند که در 22 ماه می سال جاری در حادثه سقوط هواپیمای شرکت هواپیمایی ملی پاکستان جان خود را ازدست داد.