This Lady Just Carried the Pakistani Flag to the Deepest Point On Earth

نمایش پرچم پاکستان در عمیق ترین نقطه زمین توسط سفیر حسن نیت برای پاکستان

بین المللی

خانم Vanessa O’Brien  سفیر حسن نیت برای پاکستان با حمل موفقیت آمیز پرچم پاکستان به عمیق ترین نقطه اقیانوس  با نام Challenger Deep ، برگ جدید از تاریخ را ورق زد.

پس از این مأموریت Vanessa O’Brien نخستین زنی است که به مرتفع ترین و پایین ترین نقاط زمین رسیده است. منطقه Challenger Deep  که 10.923 متر پایین تر از سطح دریا می باشد آنقدر عمیق است که اگر اورست در Challenger Deep قرار بگیرد ، هنوز 2 کیلومتر زیر آب خواهد بود.

Woman carries Pakistan's flag to Earth's deepest point

این غواصی با هدف  نقشه برداری از دریای شرقی Challenger Deep انجام شد که برای زمین شناسان همچنان یک راز باقی مانده است. این تیم نمونه هایی از آب، سنگ و نمونه های دیگر را جمع آوری کرده اند که به تحقیقات علمی کمک می کند.

Woman carries Pakistan's flag to Earth's deepest point

سفیر حسن نیت برای پاکستان: اولین کوهنورد زن با تجربه صعود به k2

کوهنورد بریتانیایی آمریکایی  Vanessa O’Brien  اولین زن آمریکایی است که به K2 (8611 متر) صعود کرده است.

Vanessa O'Brien Mountain Climber

پس از این تجربه های موفقیت آمیز، در سال 2017،Vanessa O’Brien  سفیر حسن نیت برای پاکستان انتخاب شد.

Vanessa O'Brien Mountain Climber

از آن زمان، وی به عنوان چهره ای برجسته در ترویج گردشگری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پاکستان شناخته شده است. او همکاری نزدیک با سازمان های دولتی و خصوصی برای تسهیل برنامه های سازندگی در پاکستان دارد.

Vanessa O'Brien Mountain Climber

آرزوی موفقیت برای پاکستان توسط سفیر حسن نیت این کشور

دوست Vanessa خانم Durdana Ansari پرچم پاکستان را که توسط نفیس زکریا، کمیسر عالی پاکستان در انگلستان در اختیار او گذاشته بود به سفیر حسن نیت برای پاکستان هدیه داد تا آن را تا عمیق ترین نقطه شناخته شده روی سیاره زمین حمل کند.

Goodwill Ambassador Vanessa O'Brien Carries Pakistan's Flag

در مورد این تجربه، Vanessa  می گوید: من کاملاً افتخار می کنم که بخشی از این هیات اعزامی هستم و بسیار افتخار می کنم که شاهد این رویداد تاریخی می باشم. امیدوارم سفر پرچم پاکستان به این مکان شگفت انگیز برای پاکستان همراه با موفقیت های زیادی باشد.

Goodwill Ambassador Vanessa O'Brien Carries Pakistan's Flag