Ehsaas Kafaalat Card unveiled_Jan

حمایت از اقشار آسیب دیده کرونا در طرح بزرگ ملی با نام”احساس”

آخرین خبر از ویروس کرونا, اخبار ملی

در برنامه ” احساس” به ارزش 1444 بیلیون روپیه، 12،000،000 روپیه به 12 میلیون ذی نفعی که به دلیل قرنطینه کرونا ویروس دچار مشکل شده اند و اقشار آسیب دیده کرونا پرداخت می گردد.

قرطینه ملی، یک اقدام پیشگیرانه ضروری برای مهار کرونا ویروس است. اما این امر خطرات اقتصادی را برای اقشار آسیب دیده کرونا که شغل خود را از دست داده اند یا نمی توانند به برنامه های بهداشتی و اجتماعی دسترسی پیدا کنند، ایجاد می کند.

بیماری همه گیر کرونا ویروس، همچنین زنانی را که قبلاً نیروی کار در منازل بودند را در معرض خطر بیشتری قرار می دهد. زیرا این افراد بار مراقبت از بیماران، سالمندان و کودکان را تحمل می کنند.

یکی از اقدامات اولیه پاکستان، با حمایت بانک جهانی، گسترش مؤسسه اقتصادی امنیت ملی و برنامه حمایت از درآمد بی نظیر(BISP) ، برای پشتیبانی اضافی از 4.5 میلیون ذینفع از زنان کارمزد بود.

دولت  همچنین برنامه ارسال وجه نقد خود با عنوان “احساس کفالت” گسترش داد  تا 7.5 میلیون اقشار آسیب دیده کرونا را كه در اثر بحران تحت تأثیر قرار گرفتند شامل شود. به این ترتیب 85 درصد بودجه سالانه خود را كه مربوط به نقل و انتقالات نقدی است افزایش می دهد.

اینگونه نقل و انتقالات و کمک نقدی قدرت خرید را برای تأمین نیازهای مردم فراهم می آورد و تحمل شرایط ناشی از قرنطینه را تسهیل می سازد.

Ehsaas Kafaalat Card unveiled_Jan

چگونه پاکستان تواست در کمترین زمان از اقشار آسیب دیده کرونا حمایت کند؟

اقدام سریع پاکستان در از اقشار آسیب دیده کرونا ویروس، عملیاتی گردید. زیرا این كشور پیش از این در برنامه هایی مانند برنامه حمایت از درآمد بی نظیر و “احساس” که یكی از بزرگترین سیستم های امنیت اجتماعی جنوب آسیا را تشکیل داده، سرمایه گذاری كرده است.

در این برنامه، گزینه های سریع ثبت نام و پرداخت های قابل اعتماد از طریق پیشرفته ترین فناوری بیومتریک ارائه می شود. پیوند آنلاین آنها با پایگاه داده ملی اطلاعات هویتی در ضمن اطمینان از شفافیت، از پرداخت های مضاعف جلوگیری می کند.

Ehsaas-Emergency-Cash

حرکت به سمت یک سیستم پویا برای به روز کردن دفتر ثبت اسناد اجتماعی اقتصادی (NSER) و ادغام در پایگاه های داده برنامه های اجتماعی باعث می شود داده های هدفمند حفظ شود و به اطمینان از جریان دو طرفه اطلاعات کمک می کند. علاوه بر این، ثبت متمرکز و یکپارچه اجتماعی همچنین داده هایی، برای تصمیم گیری های آگاهانه در مورد سیاست ها و ابتکارات اقتصادی – اجتماعی بستر را  فراهم می کند.