Fsc Pre-Medical Students Can Now Apply for BS CS or IT Programs

دانش آموزان رشته علوم تجربی هم اکنون می توانند برای کارشناسی برنامه نویسی ثبت نام کنند

علمی و فناوری

شورای ملی اعتباربخشی و آموزش رایانه (NCEAC) رسماً تصمیم گرفته است كه دانش آموزان رشته علوم تجربی با پیش زمینه پزشکی، امکان ثبت نام در کارشناسی برنامه نویسی در سراسر كشور را دارند.

تاکنون تنها دانش آموزانی با حداقل 50 درصد نمره ریاضی در آموزش متوسطه می توانستند در کارشناسی برنامه نویسی ثبت نام کنند.

پس از چندین هفته مشورت، NCEAC  به تازگی به دانشجویان دارای پیش زمینه پزشکی نیز اجازه داده است تا در کارشناسی برنامه نویسی پذیرش شوند. NCEAC  تصمیم گرفته است برای این دانش آموزان 2 دوره اضافی پیش مقدماتی ریاضیات را معرفی کند. بدین ترتیب آنها قادر خواهند بود این دوره ها را به همراه سایر دوره های محاسباتی در طی تحصیلات معمولی خود طی کنند.

دکتر قاسم شیخ از دانشگاه Shifa Tameer-e Millat این موضوع را قبل از شورای ملی اعتباربخشی و آموزش رایانه چند ماه پیش مطرح کرده بود.

ورود افراد مستعد به حوزه برنامه نویسی پاکستان و تبدیل کشور به مقصد بعدی فناوری اطلاعات جهان

به گفته دکتر قاسم شیخ، برنامه نویسی دامنه گسترده ای در پزشکی و سایر رشته های مرتبط در جهان امروز دارد. دکتر شیخ تصریح کرد سیستم فعلی اجازه نمی دهد تعداد قابل توجهی از دانشجویان با استعداد که در MBBS یا DBS پذیرش نمی شوند، در هر رشته دیگر برنامه نویسی ثبت نام کنند

دکتر ایوب عالوی رئیس NCEAC گفت که این تصمیم به ما امکان می دهد تا افراد مستعد بیشتری به حوزه برنامه نویسی بپیوندد و این امکان را می دهد تا پاکستان به عنوان یک اقتصاد دانش پیشرفت کند و به مقصد بعدی فناوری اطلاعات جهان تبدیل شود.

Pre-Medical Students Can Now Apply for BS Computing Programs

گفتنی است دکتر ایوب علوی همچنین در همان روزی که این تصمیم گرفته شد، مسئولیت خود را به عنوان رئیس NCEAC به پایان رساند. شورای NCEAC از تلاش های دکتر علوی در بهبود کیفیت آموزش برنامه نویسی در پاکستان قدردانی نمود.