نمایشگاه خوشنویسی سنتی در اسلام آباد پایتخت پاکستان گشایش یافت

سبک زندگی

نمایشگاه خوشنویسی سنتی پاکستان شامل نمایش آثار برتر خوشنویسی هنرمندان جوان پاکستان و ارائه آثارمربوط به خوشنویسی اسلامی در اسلام آباد پایتخت پاکستان گشایش یافت.

نمایشگاه خوشنویسی سنتی پاکستان شامل نمایش آثار برتر خوشنویسی هنرمندان جوان پاکستان و ارائه آثارمربوط به خوشنویسی اسلامی در اسلام آباد پایتخت پاکستان گشایش یافت.

http://www.irna.ir/fa/Photo/3634185