COVID-19 Prime Minister Imran Khan again falls back on overseas

درخواست نخست وزیر عمران خان از پاکستانی های مقیم خارج برای حمایت از کشور در دوران شیوع ویروس کرونا

آخرین خبر از ویروس کرونا, اخبار ملی

نخست وزیر عمران خان روز دوشنبه از پاکستانی های مقیم خارج از کشور خواست تا حمایت های سخاوتمندانه خود را به صندوق امدادرسانی نخست وزیر برای COVID-19 اهدا کنند تا کشور با چالش همه گیر کرونا بهتر مبارزه کند.

وی در یک پیام ویدئویی گفت که تمام دنیا در حال مبارزه با بیماری همه گیر می باشد و همین امر منجر به قرنطینه  شده است. این قرنطینه بر اقتصاد جهان از جمله پاکستان را تأثیر منفی دارد و منجر به افزایش فقر در سراسر جهان می شود.

عمران خان افزود: در پی رشد فزاینده مشکلات اقتصادی، کشور به پول بیشتری در صندوق امدادرسانی احتیاج دارد و از پاکستانی های مقیم خارج از کشور خواسته می شود تا در این زمینه سهیم باشند.

COVID-19 Prime Minister Imran Khan again falls back on overseas

پاکستانی های داخل و خارج از کشور در کنار یکدیگر در مبارزه با ویروس کرونا

نخست وزیر پاکستان با بیان نمونه ای از ایالات متحده، گفت كه آمریكا 300 میلیون نفر جمعیت دارد و 2.2 تریلیون دلار به آن ها اختصاص داده است. در حالی كه آلمان و فرانسه با جمعیتی كمتر از پاكستان، هرکدام 1 تریلیون دلار اختصاص داده اند تا بتوانند به مردم کمک کنند. پاکستان می تواند 8 میلیارد دلار برای صندوق امدادرسانی را مدیریت کند و در چنین شرایطی، ما از پاکستانی های مقیم خارج از کشور می خواهیم تا سخاوتمندانه حمایت های خود را به این صندوق اهدا کنند.

حمایت مالی و عاطفی پاکستانی های سراسر جهان از ملت پاکستان در مسیر مبارزه با کرونا

عمران خان همچنین ابراز اطمینان کرد که با کمک و همکاری جوانان پاکستانی، نیروی دواطلب مبارزه با کرونا، و پاکستانی های مقیم خارج از کشور، پاکستان در برابر این بیماری موفق خواهد شد.

پیش از این نیز، نخست وزیر پاکستان از جامعه جهانی، به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSG) و نهادهای مالی بین المللی خواسته بود كه در مواجهه با شیوع  Covid-19 به معضل كشورهای در حال توسعه پاسخ مثبت دهند. وی تاکید کرد بیماری همه گیر جهانی نمی تواند بدون پاسخ جهانی قوی، هماهنگ و درست کنترل شود.

دیدگاهتان را بنویسید