SBP unveils debt relief measures for individuals, businesses

اعطای تسهیلات بانکی به کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا

آخرین خبر از ویروس کرونا, کارآفرینی

بانک مرکزی پاکستان (SBP) و انجمن بانکی پاکستان (PBA) برای مقابله با تأثیر شیوع ویروس کرونا بسته حمایتی را برای خانوارها و مشاغل آسیب دیده از این بیماری همه گیر صادر کرده است.

بانک مرکزی در بیانیه ای گفت: این بسته به ذینفعان ذیربط از جمله خانوارها و مشاغل (سرمایه گذاری خرد ، شرکتهای کوچک، شرکتهای تجاری، خرده فروشی و کشاورزی) کمک می کند تا امور مالی خود را در طول مرحله موقت اختلال ناشی از شیوع ویروس کرونا مدیریت کنند.

در میان نکات برجسته و مهم این بسته، بانک مرکزی مجموع کمک هزینه وام های قابل قبول بانک ها را افزایش داده است که این امر از بخش بانکی برای تهیه وام های اضافی به مشاغل و خانواده ها پشتیبانی خواهد کرد.

Pakistan's business community disgruntled as SBP keeps interest
SBP بافر حفظ سرمایه (CCB) را نیز از سطح موجود خود از 2.50 درصد به 1.50 کاهش داده است. این امر به بانک ها امکان می دهد مبلغ اضافی در حدود 800 میلیارد روپیه وام بدهند که مبلغی معادل حدود 10 درصد وام های بدهی فعلی خود است.

افزایش توان بانک ها برای اعطا وام های ویژه شیوع ویروس کرونا

در مرحله دوم، محدودیت نظارتی در مورد افزایش اعتبار به شرکت های کوچک و متوسط به طور دائم از حد مجاز خرده فروشی نظارتی موجود از 125 میلیون روپیه برای هر بنگاه اقتصادی متوسط به 180 میلیون روپیه افزایش یافته است.

این اقدام، توان بانک ها را برای ارائه وام بیشتر به شرکتهای متوسط، که در حال حاضر حدود 470 میلیارد روپیه است، تسهیل می کند.

علاوه بر این، محدودیت وام برای اشخاص از بانک ها به مدت یک سال افزایش یافته است. SBP نسبت بار بدهی (DBR) را برای وام های مصرف کننده از 50 درصد تا 60 درصد تغییر داد است. این اقدام به حدود 2.3 میلیون فرد امکان می دهد در زمان نیاز، مقدار  بیشتر از بانک ها وام بگیرند.

بانکها و DFIs همچنین پرداخت اصل وام و پیش پرداخت را به مدت یک سال به تعویق می اندازند. SBP گفت: برای بهره گیری از این امتیازات، وام گیرندگان باید درخواست کتبی را قبل از 30 ژوئن 2020 به بانک ها ارسال کنند.

One thought on “اعطای تسهیلات بانکی به کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا

دیدگاهتان را بنویسید