Pakistan coronavirus patient fully recovers

پیروزی بزرگ بخش بهداشت و درمان پاکستان در مبارزه با کرونا: بهبود کامل اولین فرد مبتلا

آخرین خبر از ویروس کرونا, اخبار ملی

مقامات دولتی پاکستان روز جمعه اعلام کردند اولین بیمار گزارش شده برای COVID-19، در سند به طور کامل بهبود یافته است و این امر پیروزی بزرگ در مبارزه با کرونا محسوب می گردد.

این مقامات گفتند بیمار یک فرد جوان از یک شهر در حاشیه کراچی بود که روز شنبه از بیمارستان مرخص خواهد شد چراکه سومین آزمایش او برای ویروس کرونا منفی، است.

بیمار 10 روز گذشته را در بخش ایزوله و تحت درمان بوده است و اکنون پس از تکمیل دوره درمانی، سه بار تحت آزمایش قرار گرفت. سومین آزمایش صبح جمعه انجام و منفی شد که پس از آن وی ترخیص می شود. مراد علی شاه ، وزیر وقت سند، به خانواده بیمار COVID-19 تبریک گفت و آن را یک پیروزی بزرگ در مبارزه با کرونا خواند.

Pakistan coronavirus patient fully recovers

اولین فرد مبتلا گمان می رود این ویروس را در شهر مقدس قم کسب کرده باشد. وی در 26 فوریه از نظر تست کرونا مثبت تشخیص داده شد و پس از آن به بخش ایزوله یک بیمارستان خصوصی منتقل شد که روز شنبه 7 مارچ مرخص خواهد شد.

دیگر مبتلایان به کرونا در سند نیز در وضعیت پایدار هستند

تا کنون تعداد مبتلایان به کرونا ویروس در پاکستان به شش مورد رسیده است. از دو بیمار کرونا ویروس باقی مانده در سند، یکی در حال بهبودی سریع است و دیگری نیز در وضعیت پایدار است.

شمار مبتلایان به ویروس کرونا در پاکستان به شش نفر رسید

گفتنی است از ابتدای شیوع اپیدمی کرونا تا کنون تنها 6 مورد فرد مبتلا در پاکستان گزارش شده است و اولین فرد گزارش شده نیز در فاصله کوتاهی از بستری، سلامتی کامل خود را به دست آورده است. این امر خود گواهی بر عملکرد مثبت بخش بهداشت و درمان در پاکستان و توانایی این بخش در مبارزه با کرونا می باشد.