آرام گاه محمد علی جناح

ادای احترام محمد جواد ظریف به قاعداظم پاکستان ” محمد علی جناح “

بین المللی

محمد جواد ظریف عصر روز سه شنبه در جریان سفر به شهر کراچی بر سرمزار محمد علی جناح حضور پیدا کرد.

به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با حضور بر مزار محمد علی جناح قائد اعظم پاکستان و نثار تاج گل به مقام وی ادای احترام کرد.

 

https://www.isna.ir/news/96122212644/