UN chief in azad kashmir

یادآوری مسئولیت فراموش شده در مورد کشمیر اشغالی

بین المللی

در گردهمایی بزرگ مردان، زنان و کودکان کمشیری، مسئولیت فراموش شده در مورد کشمیر اشغالی برای جهانیان یادآوری شد.

مردان، زنان و کودکان کشمیری در گردهمایی بزرگ واقع در شاهراه اصلی پایتخت آزاد جامو و کشمیر برای استقبال از سفر دبیرکل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش شرکت کردند.

مردمان کشمیری در این رویداد، دبیرکل سازمان ملل را به یاد آن چیزی انداختند که گمان می کنند مسئولیت های فراموش شده جهان ا در مورد کشمیر اشغالی است.

بنرهای حاوی پیام های تکان دهنده در مورد کشمیر اشغالی

در اولین بخش از این گردهمایی، شرکت کنندگان بر روی قالیچه های قرار داده شده در کنار جاده اصلی در نزدیکی آزادی چوک نشسته بودند و پلاکاردها و بنرهای مختلف را در دست داشتند. بر روی این بنرها مطالب به ویژه در خصوص انجام اقدامات منصفانه و بی طرفانه تحت حمایت سازمان ملل در کشور مورد مناقشه جامو و کشمیر نوشته شده بود..

روی یکی از پلاکاردهای دست یک کودک نوشته شده بود: “سازمان ملل متحد باید به جنایات هند علیه بشریت توجه کند”.

در روی یک بنر دیگر در کنار تصویر آقای گوترش نوشته شده بود: “درخواست ما از دبیر کل سازمان ملل: اجرای قطعنامه های سازمان ملل در مورد کشمیر و مجبور کردن هند برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در جامو و اشغالی اشغالی”.

در طول این رویداد، شرکت کنندگان دست خود را به نشانه یک دقیقه سکوت بر روی دهان خود گذاشتند تا اولا در یک اقدام نمادین، محدودیت های آزادی بیان، گفتار و نوشتار به واسطه قطع ارتباطات در کشمیر اشغالی را نشان دهند و دوما وجدان جامعه بین المللی را در این خصوص بیدار سازند.

kashmir in fire

پیام مردم آزاد کشمیر به دبیرکل سازمان ملل

مردم حاضر در گردهمایی برای بیان احساسات همبستگی خود با مردم کشمیر اشغالی، شعارهای مختلف همچون “سازمان ملل متحد از خواب بیدار شوید” را سر دادند.

اوزیر احمد غزالی یکی از  فعالان اجتماعی حاضر در این رویداد می گوید: نیروهای اشغالگر هند از مدتها قبل به واسطه مصونیت از مجازات، برادران و خواهران ما را در کشمیر اشغالی تحت شکنجه و  ضرب و شتم، قرار داده و آن ها را می کشند. آیا بهای خون آنها به قدری ارزان است که به نظر نمی رسد موجب حرکتی از سوی سازمان ملل و قدرتهای بزرگ شود؟

صفینا بی بی، یک شرکت کننده 70 ساله، گفت که پس از شنیدن خبر سفر دبیرکل سازمان ملل به پاکستان به این رویداد پیوسته است.

یک زن خانه دار 28 ساله نیز سخنان صفینا بی بی را تکرار کرد و گفت رئیس سازمان ملل باید فوراً هند را مجبور کند تا همه زندانیان را آزاد کند. وی ادامه داد: سرزمین مادری ما نیاز مبرم به توجه و عمل شما دارد.

Kashmir-situation

یک خانم متولد در کشمیر اشغالی که بعد از سال 1990 به همراه خانواده به آزادجامو کشمیر مهاجرت کرده بود، گفت: اقای دبیر کل، خون و خونریزی در کشمیر تحت اشغال نیروهای هند در جریان است. شما باید به آنجا بروید و آن را متوقف کنید. شما باید کشمیر ما را آزاد کنید!

در پایان این گردهمایی بزرگ، شرکت کنندگان برای سلامتی سید علی شاه گیلانی و همچنین قربانیان کشمیر اشغالی دعا کردند.

دیدگاهتان را بنویسید