رتبه بندی دانشگاه های پاکستان

Uncategorised

رتبه‌بندی دانشگاه های پاکستان بر اساس کمیسیون آموزش عالی پاکستان (HEC of Pakistan)

رتبه اول تا ده به ترتیب

1.       دانشگاه قائد اعظم در اسلام آباد  Homepage

2.      دانشگاه پنجاب در لاهور  Homepage

3.      دانشگاه ملی علوم و فناوری در اسلام آباد  Homepage

4.      دانشگاه کشاورزی در شهر  فیصل آباد  Homepage

5.      دانشگاه آقا خان در کراچی  Homepage

6.      انستیتو فناوری کامسات در اسلام آباد  Homepage

7.      انستیتو مهندسی و علوم کاربردی پاکستان در اسلام آباد  Homepage

8.      دانشگاه کراچی در شهر کراچی  Homepage

9.      دانشگاه علوم بهداشتی در شهر لاهور  Homepage

10.  دانشگاه دامپزشکی و علوم دامی لاهور  Homepage