PM Khan approves incentives to facilitate remittances

توجه ویژه عمران خان به امور پاکستانی های مقیم خارج از کشور

بین المللی

عمران خان نخست وزیر پاکستان، پاکستانی های مقیم خارج از کشور را دارایی این کشور می داند و برای آن ها تسهیلات ویژه ای را فراهم می سازد.

دستور نخست وزیر توسط عمران خان به بخش اقتصادی دولت ارجاع شده است تا برای پاکستانی های مقیم خارج از کشور انگیزه لازم برای استفاده از سیستم بانکی به منظور انتقال پول راحت و همچنین افزایش حواله های خارجی فراهم شود.

foreign remittance

در جلسه ای که در بخش اقتصادی به ریاست عمران خان نخست وزیر پاکستان برگزار شد، تمام مراحل مورد بحث در مورد تقویت فعالیت های مالی پاکستانی های مقیم خارج از کشور مورد بحث قرار گرفت.

عمران خان در این جلسه  اظهار داشته است: پاکستانی های مهاجر یک دارایی کشور هستند و دولت در تلاش است تا یک استراتژی را فراهم کند تا برای آن ها سود بیشتری را به منظور تشویق حواله های خارجی فراهم کند.

National Identity Card for Overseas Pakistanis

شوکت طارن، وزیر پیشین امور دارایی و سید ذوالفقار بخاری، دستیار ویژه نسخت وزیر در امور  پاکستانی های مقیم خارج از کشور در این باره پیشنهادهای مختلفی را ارائه دادند.

بررسی روند پیشرفت پروژه ساخت مسکن در پاکستان

راه های جدید ایجاد شغل، مشوق های وجوه ارسالی به کشور توسط خارجیان و ارتقاء منطقه مسکونی از مهم ترین موارد مورد بحث در جلسه روز پنج شنبه بود.

نخست وزیرپاکستان عمران خان تاکید کرد با رونق بخش مسکن در پاکستان، تعداد زیادی شغل ایجاد خواهد شد.وی در ادامه افزود: رفع موانع موجود در راه ارتقاء منطقه مسکن از اولویت های اصلی دولت است.

PM Khan approves incentives to facilitate remittances

انور علی حیدر، رئیس مؤسسه مسکن نایا پاکستان، در این جلسه مردم را در مورد نحوه ارتقاء بخش مسکن و چالش هایی که در این زمینه به وجود آمده است، آگاه کرد. همچنین، آخرین تغییرات اعمال شده برای استفاده از اراضی عمومی به منظور ساخت خانه برای بخش کم درآمد بحث گردید.

گفتنی است عمران خان از آغاز نخست وزیر خود توجه ویژه ای را به بخش کم درآمد جامعه داشته و پروژه هایی نظسر ساخت مسکن و ایجاد اشتغال را به منظور رفاه عمومی آغاز کرده است.