Pakistan elected vice-chair at UN environment forum

پاکستان نایب رئیس پروژه محیط زیست سازمان ملل می شود.

بین المللی

تلاش های دولت پاکستان، نام این کشور را در میان یکی از اعضای اصلی مدیریت پروژه محیط زیست سازمان ملل قرار داد.

در جلسه کشورهای عضو کمیسیون حفاظت از محیط زیست سازمان ملل که در کشور اسپانیا برگزار شد تمام کشورهای عضو به عضویت پاکستان به عنوان یکی از مسئولین این پروژه رای مثبت دادند.

بر اساس این رای گیری، پاکستان به عنوان به عنوان نایب رئیس پروژه محیط زیست انتخاب گردید.

پیش از این نیز، پاکستان در طی یک سال گذشته موفق به حضور در 6 کمیته دیگر سازمان ملل شده بود.

معاون ویژه عمران خان در امور محیط زیست، ملک امین اسلم به نمایندگی از پاکستان در اجلاس کمیسیون حفاظت از محیط زیست سازمان ملل حضور داشت. وی در این خصوص گفت: کشورهای عضو به دلیل فعالیت های اسلام آباد در زمینه کمپین کاشت 10 میلیارد دید مثبتی به پاکستان پیدا کرده‌ و این تصمیم را گرفته اند.

malik_amin_aslam

کمپین کاشت 10 میلیارد درخت برای پاکستان

بدین ترتیب به نظر می رسد تلاش های دولت جدید پاکستان در پروژه هایی نظیر کاشت درختان و نیز بخش اول سخنرانی عمران خان نخست وزیر پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی نقش مهمی در جلب نظر مثبت کشورهای عضو پروژه محیط زیست داشته است.

گزارش کامل از سخنرانی تاریخی نخست وزیر پاکستان عمران خان در سازمان ملل (بخش اول)