مسابقه ی رالی در پاکستان

مسابقه ی رالی دوستانه چین-پاکستان: تلاش بر پررنگ نمایی راهروی اقتصادی چین و پاکستان (CPEC)

سبک زندگی

مسابقه ی رالی دوستانه چین-پاکستان جهت ارتقاء روابط ملتها در پاکستان برگزار شده است. شرکت کنندگان مسابقات رالی دوستانه (CPEC) چین-پاکستان تور دوستانه ای برای پاکستان وکشورهای عربی جهت ارتقاء روابط و همچنین گسترش اتحاد ملتها با یکدیگر ترتیب داده اند.

اواسط اکتبر 2016، 51 عضو نمایندگان چینی و 20 دستگاه ماشین رالی از طریق مرز خونجرراب وارد پاکستان شدند و سپس به سمت مولتان و بعد کراچی حرکت کردند و وارد کشورهای عربی با هدف پررنگ نمایی راهروی اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) شدند.

شرکت کنندگان این مسابقه ی رالی از مکان های مختلف تاریخی و فرهنگی در طول این سفر از شهرهای مختلف پاکستان بازدید می کنند.

در جریان اقامت در لاهور، آنها همچنین به تماشای مراسم پرچم در خط مرزی وگاه می پردازند. در واقع این مسابقه ابتکار عملی برای گرامی داشتن دهها سال دوستی چین و پاکستان است و به طور خاص این ابتکاری است برای میلیونها دلار پروژه ی CPEC.

دیدگاهتان را بنویسید