Using ISI tech to trace Covid-19 patients PM Imran

طراحی دستگاه شناسایی موارد مشکوک Covid-19 توسط ISI پاکستان

نخست وزیر پاکستان، عمران خان اظهار داشت که دولت وی از سیستم طراحی شده توسط سازمان اطلاعات پاکستان (ISI)، برای ردیابی و شناسایی موارد مشکوک Covid-19 در کشور استفاده می […]