شاه محمود قریشی

اتمام سفر 4 کشوری (افغانستان، ایران، چین و روسیه) وزیر امور خارجه پاکستان و جذب حمایت از برقراری صلح در افغانستان

وزیر امور خارجه پاکستان ، در آخرین مقصد سفر دوره ای خود به کشورهای منطقه به گسترش روابط اسلام آباد با مسکو در مسیر همکاری های بلند مدت در ابعاد […]