One Million Meals Is A Charitable Organisation

قدردانی از تلاش ‌ها و فداکاری ‌های کارکنان فعال در خط مقدم مبارزه با کرونا، به سبک سه کارآفرین پاکستانی در انگلیس

شیوع ویروس کرونا در جهان، ارزش پرسنل بهداشت و درمان و کلیه  کارکنان فعال در این حوزه را بیش از گذشته نشان داده است. به همین خاطر سه کارآفرین پاکستانی […]