?بنیان گذاران سه استارتاپ پاکستانی جایزه رهبران جوان ملکه بریتانیا را در سال 2018 دریافت کردند.

به سه جوان پاکستانی، جایزه معتبر رهبران جوان ملکه برای خدمات اجتماعی موثرشان، در طی یک مراسم رسمی در پایتخت انگلیس اهدا گردید. این جایزه به رهبران جوان از سراسر […]

نادرا بزرگترین پایگاه بیومتریک جهان

نادرا (پایگاه ثبت اطلاعات ملی) : مدیریت بزرگترین پایگاه بیومتریک شهروندان در جهان

این مرکز مسئولیت صدور کارت های هویت ملی کامپیوتری (همچنین کارت شناسایی هوشمند) برای شهروندان پاکستان را دارد و بزرگترین بزرگترین پایگاه بیومتریک جهان شناخته شده است.