شیخ رشید احمد

گسترش خط راه آهن پاکستان به کشور های همسایه در راه است: شیخ رشید احمد ، وزیر راه آهن پاکستان

لاهور: شیخ رشید احمد، وزیر راه آهن پاکستان،  اظهار داشت سامانه راه آهن به ایران، افغانستان، ترکیه و روسیه گسترش خواهد یافت. وی در جمع کارگران راه آهن در روز […]