یادگیری زبان چینی

امروزه، بیشتر دانش آموزان در پاکستان به یادگیری زبان چینی روی آورده اند.

یک مجسمه سفید از فیلسوف چینی کنفوسیوس در پایتخت فدرال پاکستان قرار گرفته است و برای یادگیری زبان چینی یک ساختمان چشمگیر موسسه کنفوسیوس، اسلام آباد – دانشکده ادبیات زبان چینی […]