Top 5 discoveries of Pakistani scientists during 2010-2020

پنج مورد از دستاوردهای علمی برتر دانشمندان پاکستانی طی سال های 2010-2020

دانشمندان و کارآفرینان پاکستانی در دهه گذشته در زمینه های مختلف، پیشرفت چشمگیری داشته اند. در این پست پنج مورد از دستاوردهای علمی مهم دانشمندان پاکستانی در دهه گذشته (2010-2020) […]

3D-Printed Ventilator Prototype will be Ready Soon in Pakistan

دانشمندان پاکستانی با معرفی دستگاه تهویه سه بعدی به مبارزه با ویروس کرونا می روند

گروهی از دانشمندان و مهندسین زیست پزشکی اعلام کردند که اولین نمونه دستگاه تهویه سه بعدی برای مبارزه با ویروس کرونا به زودی معرفی می گردد.