SBP okays pilot operation of e-commerce gateway

بانک مرکزی پاکستان امکان پرداخت دیجیتال از طریق سوئیفت را تسهیل می کند

در پروژه همکاری بانک مرکزی پاکستان با بنیاد بیل و ملیندا گیتس، کنندگان امکان پرداخت دیجیتال از طریق سوئیفت برای نهادهای دولتی، بازرگانان و مصرف کنندگان فراهم می شود.

جاز کش JazzCash

جاز کش JazzCash و دانشگاه پنجاب لاهور همکار همدیگه برای رفاه حال تمامی دانشجویان

جاز کش JazzCash ، ارائه دهنده خدمات مالی پیشرو در زمینه تلفن همراه، با دانشگاه پنجاب، یک دانشگاه تحقیقاتی عمومی، جهت رفاه حال تمامی دانشجویان، والدین و همچنین سازمان همکاری […]