گردشگری پاکستان

گردشگری ایران و پاکستان را با همکاری دو کشور گسترش می دهیم: رییس سازمان توسعه گردشگری پاکستان

رییس سازمان توسعه گردشگری پاکستان با تاکید بر لزوم توسعه ارتباطات گردشگری تهران و اسلام آباد، گفت:گردشگری ایران و پاکستان را با همکاری دو کشور گسترش می دهیم.

مری - ملکه ی کوهسار پاکستان

‘ملکه کوهستان’ زیباترین منطقه گردشگری پاکستان در مرز ایالت پنجاب و کشمیر

منطقه گردشگری مری (MURREE) پاکستان که به ‘ملکه کوهستان’ شهرت دارد، از مناطق کوهستانی شمال ایالت پنجاب می باشد که در فاصله 54 کیلومتری اسلام آباد پایتخت این کشور قرار […]