آثار هنری مسابقه

آثار هنری مسابقه مجازی “پاکستان در نگاه من” که مورد توجه داوران قرار گرفت

در اولین مسابقه مجازی “پاکستان در نگاه من”،  آثار هنری مرتبط با فراخوان مسابقه در غربالگری اولیه انتخاب و به داوران تحویل داده شد. ‌ حقیقت آن است که تمام […]

نمایش داستان کشمیر و نقاشی پرچم پاکستان: آثار هنری برگزیده اولین مسابقه مجازی “پاکستان در نگاه من”

در اولین مسابقه مجازی “پاکستان در نگاه من”  به مناسبت روز استقلال پاکستان آثار هنری زیبایی ارسال شد که در ادامه این آثار منتشر می گردد. با توجه به مهلت […]