توسعه گردشگری پاکستان

‌کریدور ترانزیتی پاکستان، ایران و ترکیه راه‌اندازی می‌شود: استاندار سیستان و بلوچستان

پاکستان، در حوزه هوایی، فرودگاه‌های مناسبی در شهرهای لاهور، کراچی و اسلام آباد دارد و ‌کریدور ترانزیتی پاکستان، ایران و ترکیه راه‌اندازی می‌شود: استاندار سیستان و بلوچستان