ویروس کرونا

پاکستان تجهیزات لازم برای تشخیص ویروس کرونا را به صورت مستقل دارد.

پاکستان که تا پیش از این برای تشخیص موارد مشکوک ویروس کرونا مجبور به ارسال نمونه به آزمایشگاه های چین و هلند بود، اکنون توانایی تشخص مستقل ویروس را دارد.