آغاز برنامه های استارتاپی پاکستان به منظور توسعه کارآفرینان و موسسات آموزشی

خبرگزاری رسمی پاکستان (Associated Press Pakistan) (APP)  اعلام داشت که برنامه های استارتاپی پاکستان توسط موسسات فنی و حرفه ای و آموزش و پرورش در کشور برای توسعه کارآفرینان مبتنی […]