وضعیت امنیت افغانستان

گزارش شاه محمود قریشی از تلاش های گسترده ای پاکستان برای ایجاد بهبود در وضعیت امنیت افغانستان

شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در جریان سفر عمران خان به آمریکا، موضع دولت کشورش را در مسئله بهبود امنیت در افغانستان و تاقدامات صورت گرفته اعلام کرد.