سازمان بهداشت جهانی : پاکستان بهترین برنامه ملی پاسخ در برابر COVID -19 را در جهان ارائه داده است.

نماینده کشوری سازمان بهداشت جهانی (WHO)، دکتر پالیتا گوناراتنا مهی پالا، تلاش های پاکستان برای مقابله با بیماری ویروسی کرونا را تحسین کردد و خاطرنشان نمود این کشور یکی از […]